Slik det er nå, har biskopene etter kirkeloven rett til å godkjenne eller nekte all bygging nærmere kirkene enn 60 meter i såkalte spredtbygde strøk. Og bispedømmerådene har anledning til å si ifra og midlertidig stoppe reguleringsplaner for bygging ved kirker og gravplasser.