– Vi har ingen planer om nedlegging av kirker. Tvert i mot. Vi jobber med å skaffe flere, sier kirkeverge i Tønsberg kirkelige fellesråd, Carsten Furuseth.