– Kirken har ingen privilegert innsikt i politiske spørsmål, sier Tron Fagermoen, førstelektor i diakoni og ekklesiologi ved MF Vitenskapelig Høyskole.