I et forsøk på å slanke det som mange har kalt for et tungt byråkrati, satte Den norske kirke i 2017 ned et såkalt effektiviseringsutvalg som skulle gå igjennom de merkantile stillingene i kirken. Rapporten er nå ferdig.