Nyheter

Både Sp og Ap har formuleringer i sine partiprogram om å «gjennomgå internasjonale konvensjoner for å tilpasse disse bedre til dagens flyktningsituasjon». Dette er urovekkende takter fra to partier som potensielt kan utgjøre den neste regjeringen etter stortingsvalget, mener Unge Venstre og KrFU.

– At Ap og Sp har disse formuleringene, er overraskende. Det man trenger er et tydelig signal om at Norge skal stå opp for mennesker på flukt og ta et nasjonalt og internasjonalt ansvar. Å ta et initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner, vil gå på bekostning av Norges ansikt utad, sier KrFU-leder Ida Lindtveit.

Flyktningkonvensjonen

Ungdomspartiene mener at et initiativ til en slik gjennomgang av konvensjoner vil kunne svekke flyktningers rettigheter og staters plikter overfor mennesker på flukt. Særlig frykter de for FNs flyktningkonvensjon fra 1951 som blant annet definerer hvem som kan regnes som flyktninger.