Både Sp og Ap har formuleringer i sine partiprogram om å «gjennomgå internasjonale konvensjoner for å tilpasse disse bedre til dagens flyktningsituasjon». Dette er urovekkende takter fra to partier som potensielt kan utgjøre den neste regjeringen etter stortingsvalget, mener Unge Venstre og KrFU.