I Egypt diskuteres det nå et forslag om å forby ateisme, altså gjøre det ulovlig å ikke tro på Gud. Begrunnelsen er at gudløshet krenker de tre abrahamittiske religionene.