De siste ukene har debatten om rekkefølgen på gudstjeneste­leddene gått i Vårt Lands spalter. Mange reagerer på at Kirkerådet utnevnte Anne-Lise Ådnøy, som er for en mer enhetlig liturgisk profil, til biskop i Stavanger – og dermed forbigikk Helge Gaard, som var favoritten fra de lokale avstemningene. Sistnevnte har sagt at han «vært med på guds­tjenester der vi har tatt nattverd før preika».