Nyhet

– Vi ser at mange legger ut unyanserte bilder. Det skaper et skjevt inntrykk og forsterker stereotypier om «Afrika» og «fattige land». Slike bilder bidrar til en uriktig fremstilling av virkeligheten. Det er uverdig, sier Beathe Øgård, leder for Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).

Tirsdag lanserte organisasjonen kampanjen Hvordan dele verden på sosiale medier? med paneldebatt på Kulturhuset i Oslo. Kampanjen kretser rundt den såkalte Frivillighetsguiden, en brosjyre der organisasjonen fremmer fire prinsipper: vis verdighet, få informert samtykke, reflekter over dine egne intensjoner, og forkast stereotypene.

– Vi ser at det er blitt billigere å reise på frivillighetsopphold eller utvekslingsopphold til utviklingsland, og at det er blitt mange flere som gjør det, sier Øgård.

Samme hensyn som hjemme