– Vi ser at mange legger ut unyanserte bilder. Det skaper et skjevt inntrykk og forsterker stereotypier om «Afrika» og «fattige land». Slike bilder bidrar til en uriktig fremstilling av virkeligheten. Det er uverdig, sier Beathe Øgård, leder for Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH).