Nyhet

Fra sitt kontor i Paris konstaterer Solheim at flere land allerede har kuttet eller varslet kutt i sine bistandsbudsjetter.

– De er svært negativt at land som Danmark og Finland foretar betydelige bistandskutt, men bildet er blandet. Et stort land som Storbritannia har økt til 0,7 prosent av BNI i bistand, og Tyskland er på vei opp over 0,4 prosent, sier Solheim.

Sparekniv

Han frykter likevel at neste år kan bety bistandskutt i større skala, etter en periode siden årtusenskiftet der bistanden fra OECD-landene har steget jevnt og trutt.