– Vi har fått 30 henvendelser fra utlandet om dette. Utenlandske kvinner har samme rett som norske kvinner til abort når de befinner seg her. Dette er et spørsmål om hvordan det vil føles å bli et europeisk senter for fosterreduksjon, sier Torbjørn Eggebø ved Nasjonalt senter for invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital i Trondheim.