Frps egne topper og landsstyre vil ha prøveprosjekt med salg av sterkt øl – direkte fra bryggeriet. De anbefaler vårens landsmøte å vedta et pålegg til statsråder og stortingsrepresentanter om å jobbe for dette.