– Høyre tar nå en kraftig venstresving og illustrer hva som skjer når Fremskrittspartiet går ut og tyngdepunktet i regjeringen flyttes mot venstre, sier Åshild Bruun-Gundersen til Vårt Land.