Arbeiderpartiet varslet i Vårt Land sent i februar at partiet vil forslå ja til embryodonasjon eller såkalt «dobbeltdonasjon»: Da kan to foreldre få donert et ferdig befruktet egg – og to andre vil være genetisk opphav til barnet.