Jon Helgheim, som er Frps integreringspolitiske talsperson, mener SFO-virksomhet fra religiøse aktører i Norge må kartlegges grundig. Problemstillingen er blitt satt i fokus av Det Islamske Kultursenters virksomhet i Drammen.