Stortingsrepresentanten frå Frp ber kyrkje- og livssynsleiarar halde seg unna spørsmålet om å hente heim norske barn frå 
Syria.