23. august la Fremskrittspartiet ut en annonse på sosiale medier med teksten «Gutter og jenter skal gå i samme klasse. Enig?». Bildet viser et klasserom, og i bildeteksten skriver partiet «Ja til en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. Enig?». I tillegg har partiet en plakat med et bilde av svømmeundervisning, og teksten «Undervisning skal ikke kjønnsdeles».