Barn tar skade av å være gjenstand for kortvarig, frivillig arbeid, konkluderer menneskerettighetsforskerne Linda Richter og Amy Norma i en studie fra 2010. De har sett nærmere på praksisen hvor mennesker fra hele verden reiser gjennom aktører som gir dem oppgaver på barnehjem i utviklingsland over kortere perioder.