– Vi føler vi mister eierskap til et sted vi har brukt uendelig mye tid og ressurser på, sier Jelte Smit.