– Linken mellom mangel på beskyttelse av minoriteter og IS sine muligheter til å få støtte fra flere er åpenbar. Derfor er sikkerhetsdiskursen i Midtøsten tett knyttet til minoritetsvern, sier forsker Cecilie Hellestveit ved International Law and Policy Institute.