Jan-Olav Henriksen er kritisk til at kristne foreldre vil ha egne grunnskoler.