– Vi må finne en løsning på dette i revidert budsjett slik at saken kan avklares allerede før sommeren, sier finanspolitisk talsmann i Kristelig Folkeparti Hans Olav Syversen.