Nyhet

– Fordi mange har rare forestilling om hva frimurerlosjen er, kan det være noen som reagerer på gudstjenestedeltakelsen, sier prest i Bragernes kirke, Per Erik Brodal.

Det var han som forrettet høymessen der frimurer­losjen var involvert. Det var losje­brødre som leste teksten og var med på nattverdsutdelingen. I tillegg deltok Frimurernes Sangforening med sang. Etter gudstjenesten ble menigheten invitert på kirkekaffe i losjen.

På 90-tallet ga nåværende MF-professor Sverre Dag Mogstad ut boken Frimureriet. Her problematiserte han at prester deltok i ritualer som lå tett opp til kirkens riter. Boken ble en bestselger og ble heftig debattert. ­Daværende biskop i Møre, Odd Bondevik, frarådet prestene hans fra å bli frimurere. Det samme gjorde Vårt Land på lederplass på grunn av manglende åpenhet rundt ­ritualene.

– Større åpenhet