Nyheter

– I Norge dør nå flere barn som følge av omsorgssvikt, mishandling og drap, enn det dør barn i trafikken. Nullvisjonen for trafikkdødsfall har redusert døds­ulykkene radikalt. Jeg ønsker en nullvisjon også for vold mot barn, sier Torleiv O. Rognum, som er retts­medisiner og professor ved avdeling for Rettsmedisinske fag ved ­Universitetet i Oslo.

Lørdag tok han opp temaet «Vold mot barn – «tukt» ­eller mishandling?» under KrFs kvinne­konferanse. Det samme­ seminaret holdt han fredag ­under
Konferansen for medisin og kristen tro, som samler kristne­ legestudenter fra hele landet.

Klare utsagn

Bakgrunnen for seminaret er hans eget, mer enn 30-årige engasjement i tematikken, men også en nylig aktuell hendelse: Den lille forsamlingen Kilden Menighet Jæren snakker fortsatt varmt om fysisk tukt i barneoppdragelsen, selv om de oppfordrer menigheten til å overholde norsk lov, skrev Vårt Land for to uker siden.