– I Norge dør nå flere barn som følge av omsorgssvikt, mishandling og drap, enn det dør barn i trafikken. Nullvisjonen for trafikkdødsfall har redusert døds­ulykkene radikalt. Jeg ønsker en nullvisjon også for vold mot barn, sier Torleiv O. Rognum, som er retts­medisiner og professor ved avdeling for Rettsmedisinske fag ved ­Universitetet i Oslo.