Teologisk refleksjonsgruppe, et organ under Pinsebevegelsens lederråd, har sendt en veiledning der pinsemenighetene frarådes å bruke «liberale forkynnere» og å ha gudstjeneste- og preken­fellesskap med dem som «godtar likekjønnet ekteskap».