Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I alt er det per 1. januar 2015, 559.000 nordmenn som tilhører trossamfunn utenfor Den norske kirke. Dette utgjør 11 prosent av befolkningen.