– Vi er overbevist om at det er bedre å stå sammen i en krevende tid, sa Kjell Ohldieck, som leder Misjons- og hjemmeutvalget (MHU) – det øverste organet i DFEF.