‘Når man driver forretningsvirksomhet er man bundet til å være lojal til sjefen, selv om man er uenig. Enten føyer man seg etter sjefen, eller så trekker man seg. Det sier Magne Lerø, redaktør for Dagens Perspektiv. Han har lang fartstid fra næringslivet, og mener at Fretex formelt sett nok ikke har gjort noe galt, selv om de er «en blanding av ideell organisasjon og næringsliv».