Høringen «fremstår som spesiell, ledende og egnet til å trekke oppmerksomheten bort fra vesentlige spørsmål», skriver Det mosaiske trossamfunn i sitt høringssvar, ført i pennen av styreleder Ervin Kohn.