– Vi jobber med å bygge tillit over lang tid. Da kan man ikke alltid være tydelig og profilert i offentlig debatt, sier Hanna Barth Hake. Hun er nasjonal koordinator for Kirkelig Dialogsenter (KD) og leder for dialogsenteret i Oslo.