Nyheter

– Samfunnet og politikerne har sviktet i å beskytte mannen i gata. Det vil vi skape bevissthet om. Vi vil utfordre dem som sitter med makten, sier Ihab Timraz, muslim, rådgiver ved BI, og forsker ved Strategisk institutt – og en av grunnleggerne av Rettferdighetspartiet.

Det nyoppstartede partiet er så langt å finne på Facebook med litt over 100 likerklikk. På sin egen hjemmeside har de ­offentliggjort et foreløpig partiprogram. Her oppfordrer de også folk til å skrive under slik at de kan nå 5.000 underskrifter så de kan stille ved neste valg.

LES OGSÅ: Ihab Timraz hevder han er forsker ved Strategisk institutt. Det er foreløpig ikke opprettet.

Ønsker endring