– De fleste syriafarerne helt ufarlige når de kommer til Norge, og kan bidra i samfunnet. Men noen kan være en risiko. Dette er personer som har vært involvert i en organisasjon som har stått bak terror, sier Tore Bjørgo, direktør for Senter for ekstremismeforskning (C-REX) ved Universitetet i Oslo (UiO).