Etter 17 år som medlem i Jehovas vitner, har Rose Carlmark nå meldt trossamfunnet til barneombudet i Sverige. Hun har samtidig tatt initiativet til et opprop som ber Riksdagen (den svenske nasjonalforsamlingen, red.anm.) om å sette 18 som nederste grense for medlemskap i tros- og livssynssamfunn.