Ikke et spark på leggen, men en klar oppfordring til verdens atommakter og deres allierte. Slik oppsummerer Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen hovedbudskapet ved tildelingen av årets fredspris til Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN).