Sykehjemsprestene i hovedstaden har vært under hardt skyts siden Arbeiderpartiet, SV og MDG overtok byrådsmakten etter kommunevalget i 2015. Det rødgrønne byrådet i Oslo, med SV i spissen, har ønsket å skrote ordningen og erstatte den med en pengepott som alle tros- og livssynssamfunn kan søke på.