Nyheter

– Kommunene klarer ikke å bære kirkeansvaret de har i dag. Staten må inn og bidra, sier riksantikvar Jørn Holme.

KA Arbeidsgiver for kirkelige virksomheter har nylig sluppet nøkkeltallene for den bygningsmessige tilstanden til alle landets kirker. Den viser at middelalderkirkene av stein skårer dårligst av alle grupper. Alle disse kirkene er bygget før 1650 og er automatisk fredet. Mange av kirkene sliter med saltutslag, sprekker, frostsprenging og ettervirkninger av feilaktig materialbruk fra tidligere vedlikeholdsrunder.

Kritikk

I 2015 ba et enstemmig storting regjeringen utarbeide en strategi for bevaring av disse kirkene. Svaret den gang var at regjeringen skulle behandle saken i arbeidet med ny tros- og livssynslov. I fjor høst ble lovforslaget lagt fram. Det kritiseres fra flere hold for å hoppe over vedlikeholdsutfordringene: