Hjemme i blokkleiligheten til Ailin Rølvåg på Torshov i Oslo finnes urner i både hyller, skap og i pappesker på golvet. Forrige måned fikk Rølvåg, som er daglig leder av det lille firmaet Minnet lever, de første leveransene av såkalte Biosurns til Norge.