– Jeg har ikke vært veldig opptatt av «kvinnekamp», og det har nok sammenheng med at jeg nyter godt av den innsatsen mange kvinner før meg har gjort for å sikre kvinners rettigheter i samfunnet. Det er jo bare hundre år siden vi ikke hadde stemmerett, sier Berit Hustad Nilsen.