– Da jeg var femten snakket vi ikke så åpent om alkohol som vi gjør nå. Da stilte folk spørsmålstegn ved om du var kristen hvis du drakk. Blant unge i dag er ikke det lenger noen motsetning, sier ungdomskonsulent i Acta Normisjon, Sigrid Flesja Olsen.