Nyheter

På landsmøtet til Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) i april gjorde dei vedtak om utvida abortgrense til veke 18, men det har ikkje vore merksemd rundt dette før no.

Gjere tydeleg

«Det var for oss viktig å tydeliggjøre vårt standpunkt i spørsmålet om selvbestemt abort. Det skal ikke være tvil om hva FpU mener i dette spørsmålet», skriv FpU-leiar Bjørn-Kristian Svendsrud i ei tekstmelding til Vårt Land.

Han har god tru på at ei abortgrense på 18 veker blir ein røyndom, for Norge har aldri hatt ei så liberal regjering som no.