Forrige uke gikk rundt 280.000 medlemmer av Den norske kirke (Dnk) til valglokalene for å avgi stemme i Kirkevalget.