– Det er skuffende og fortvilende å se at en ny og menneskeskapt sultkrise har fått bygge seg opp i Somalia og regionen, med altfor lite oppmerksomhet fra verdenssamfunnet, sier Elman.