Nyheter

Tallene som er hentet fra Kirkerådets «Statistikkgrunnlag for årsrapportene i Den norske kirke 2015» er riktignok foreløpige.

Men de viser at det fortsatt er klart flest menn i sentrale, geistlige stillinger i Den norske kirke:

Kvinneandel i kirken

• Kvinneandelen blant prestene økte fra 30 til 31 prosent fra 2014 til 2015. I fjor var 400 av totalt 1294 prester kvinner. Her er alle fast ansatte prester regnet med, helt opp til bispenivå.