I sin tale om nytt Sp-program la nestlederen trykk på saken om å endre statstøtten til tros- og livssynsorganisasjonene.