Avtalen ble undertegnet av feltprost brigader Alf Petter Bu Hagesæther og biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme i midten av januar. Biskop i Tromsø stift, Berislav Grigic har også skrevet under, melder katolsk.no.