For første gang omtaler statsministeren selv tematikken som har skapt debatt etter at det blågrønne regjeringsprogrammet ble lagt frem.