I Afrika har det lenge ulmet blant mange statsledere, som har sett seg lei på at ICC har en kraftig «afrikansk» slagside i jakten på å straffe ansvarlige for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.