– Med denne brosjyren ønsker vi å nå de som ikke er så aktive, men som vil ha kirken som en varm møteplass i sitt lokalmiljø. Vi ønsker å forklare dem at å stemme er et signal om at det er viktig at kirken er der, sier Geir Ove Harnes.