– Heroinassistert behandling kommer med en slagside, sier Thomas Clausen, professor ved Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF).