– Når jeg ser denne videoen får jeg ingen assosiasjoner til jihadister eller voldelige, militante grupper. Her er det lite og nøytral symbolbruk, sier Anne Stenersen.