Nyhet

– Det er skapt et inntrykk av Paulus' teologi som er så fremmed for hans faktiske begrepsverden at den virkelige Paulus omtrent ikke finnes i kristnes bevissthet, tordner den ortodokse teologen David Bentley Hart

Han er så misfornøyd med oversetternes behandling av urkirkens fremste teolog at han har laget sin egen oversettelse. I en artikkel i nett-tidskriftet Aeon avviser han dogmer om arvesynd og frelse ved tro alene som rene oversettelsesfeil. Andre tradisjonelle kristne forestillinger, som evig pine i helvete, mener han er urettmessig er tillagt Paulus.

Forvandling

– Det er sant at Paulus tar opp spørsmål om rettferdighet, og hevder at denne bare er tilgjengelig gjennom troens dyd, men for Paulus handler tro – pistis – om lydighet mot Gud og kjærlighet til hverandre. De gjerningene han mener ikke fører til frelse er den rituelle overholdelsen av moseloven, som omskjærelse og kosher-spiseregler, hevder Bentley Hart.